Varovalne podlage

Ureditev varovalnih podlag oziroma površin za ublažitev padca je odvisna od potencialne višine padca. Pri posameznih tipih igral so višine možnega padca različne, upošteva pa se najvišja točka od tal, na kateri še otrok lahko sedi, stoji, visi ali pleza.
Dimenzije površin okoli igrala se tako glede na tip igrala določijo s pomočjo posebne formule.

Iz tega razloga vse igralne površine podrobneje obravnava standard SIST EN 1177.
Standard obravnava tri razrede višin padca in sicer; višino, ki je manjša od 1 m, višino od 1 do 2 m in višino med 2 in 3 m. Tej delitvi sledi tudi predpisana minimalna debelina sloja blažilnega materiala.

Svojim strankam nudimo dobavo in montažo naslednjih blažilnih materialov:

  • Prod
  • Gumirane plošče
  • Green look plošče