Ostala oprema

Poleg izdelave in postavitve otroških igral ter ureditve površin za ublažitev padca lahko na željo stranke poskrbimo za celoten izgled otroškega igrišča, s čimer uredimo:

  • dostopne poti (tlakovanje, nasutje gramoza, sekancev…),
  • ograjevanje z različnimi ograjnimi sistemi,
  • hortikulturno ureditev…

Hkrati pa lahko igrišče opremimo z elementi, kot so:

  • klopi za počitek,
  • koši za smeti,
  • stojala za kolesa…