Certifikat in kakovost

Izdelava igral v podjetju PRIZMA LES temelji na kakovosti vgrajenih materialov, estetskemu izgledu in poudarkom na varnosti.
Vsa naša igrala so izdelana v skladu z visokimi evropskimi varnostnimi standardi za otroška igrišča (SIST EN 1176, SIST EN 1177).

CertifikatSkladnosti

Kot odgovoren proizvajalec igral poskrbimo, da so igrala pravočasno pregledana, dokazano varna in opremljena s Certifikatom o skladnosti oziroma Potrdilom o ustreznosti.
Certifikat o skladnosti oziroma Potrdilo o ustreznosti je obvezno dokazilo pri postavitvi otroških igral na javnih površinah.

Certifikat o skladnosti je listina, ki dokazuje, da je igralo izdelano v skladu s standardi za zunanja igrala. Bistvena zahteva vseh standardov je, da je igralo varno za uporabo.
Prav vsi elementi igrala, sestavni deli, dodatki in pripomočki, so izdelani in pripravljeni tako, da niso škodljivi zdravju otrok in da ne povzročajo nezgod. Če pa do nesreče vseeno pride, morajo biti igrala izdelana tako, da so posledice čim manjše.
Ravno tako, kot sama izdelava igrala, je pomembna montaža in postavitev igrala. Kot proizvajalec igral poskrbimo, da so v navodilih za montažo, uporabo in vzdrževanje vsi ti postopki temeljito opisani.
Prav tako morata biti tudi umestitev igrala v prostor igrišča in ureditev neposredne okolice skladni z zahtevami standardov.

Igrala lahko preskuša samo preskuševalni laboratorij, ki je za to delo ustrezno tehnično opremljen in ima usposobljeno osebje. Laboratorij mora biti neodvisen in nepristranski.
V ta namen sodelujemo s Centrom za testiranje in certificiranje na

Biotehniški fakulteti v Ljubljani.